in lich tết, in lịch 2016, in lịch thị trường, in lịch độc quyền

In lịch tết, in lịch độc quyền, in lịch thị trường, in lịch bàn, in lịch 1 tờ, in lịch 7 tờ, in lịch bloc

Lịch tết hiện tại rất da dạng và phong phú nếu khách hàng có nhu cầu nhưng không hiểu về quy cách lịch tết thì có thể tham khảo một số thông tin sau:

Hiện tại có 2 loại lịch cơ bản: lịch độc quyền, Lịch thị trường

Lịch thị trường là loại lịch in sẵn do các công ty in ấn hoặc các nhà sách xuất bản hàng loạt, khi khách hàng có nhu cầu chỉ cần chọn mẫu và sau đó in thông tin công ty lên.

Các kích thước và quy cách in lịch thị trường:

- Lịch bàn 13 tờ không có note có kích thước 16 x 22 cm, in thông tin công ty thường là ép kim (Ép nhủ) màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh,....

- Lịch bàn bàn 13 tờ có note cũng như lịch bàn 13 tờ nhưng thêm 1 phần là có thêm phần giấy note 52 tuần

- Lịch treo tường có các loại như: lịch 1 tờ, lịch 7 tờ, lịch 13 tờ. Kích thước thường 40 x 60 cm, nếu lịch 1 tờ thì sẽ nẹp thiếc, còn lịch 7 tờ hoặc 13 thì sẽ đóng loxo. quy cách in ấn thường là kéo lụa thông tin lên các tờ, cũng có một số công ty ép kim nhưng giá thành ép kim hơi cáo nên ít có sự lựa chon.

- Lịch loxo giữa, lịch 52 tuần

 

Công ty in ấn Hoàn Hảo cung cấp các loại lịch sau:

  1. In lịch độc quyền
  2. in lịch bàn
  3. in lịch treo tường
  4. in lịch bloc
  5. in bìa lịch

Danh sách lịch thị trường 2016

Hotline:
0944693277 - Ms. Nhã Phương
Email: qchoanhao@gmail.com